Kasy fiskalne dla lekarzy – obowiązkowo od 1 marca 2015

Kasy fiskalne dla lekarzy – obowiązkowo od 1 marca 2015

Duże zmiany zachodzą od 1 marca 2015 roku w temacie „Kasy fiskalne dla lekarzy”

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, które weszło  w życie w czwartek, 1 stycznia 2015 , wprowadza zasadę, że każdy praktykujący lekarz , posiadający czynną praktykę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – niezależnie od wielkości osiąganego przychodu – zobowiązany jest go ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej.

Dotychczas zwolnieni z obowiązku jej posiadania  byli lekarze, którzy każdą wizytę  dokumentowali fakturą, w której znalazły się dane identyfikujące odbiorcę, a w szczególności dane adresowe i NIP. Ich działalność, przy oczywiście zachowanej małej skali mogła podlegać pod działalność podatników świadczących usługi okazjonalnie.
Aby temu kryterium sprostać  nie mogli oni przyjąć w ciągu roku więcej niż 20 pacjentów , a liczba udzielonych im porad nie mogła przekroczyć 50.

Kasy nie musieli mieć też ci, którzy przyjmowali jedynie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, i których obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 20 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że nawet niewielki obrót osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym ( w granicach kwoty 1500 złotych miesięcznie) będzie skutkować tym, że lekarz prowadzący praktykę będzie musiał zaopatrzyć się w kasę fiskalną.

Oba powyższe przypadki tracą zwolnienie podmiotowe z dniem 28 lutego 2015.

 

Po wejściu w życie nowych przepisów kasy fiskalnej nie będą musiały posiadać tylko ci lekarze , które nie świadczą usług zdrowotnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

 

W praktyce oznacza to wyłącznie te gabinety lekarskie i stomatologiczne które świadcząc swoje usługi wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ lub z innym podmiotem gospodarczym.

Ci lekarze nie rozliczają wykonywanych usług bezpośrednio z pacjentem, a w szczególności nie przyjmują od niego pieniędzy lub innego wynagrodzenia.

Kasy fiskalne dla lekarzy kupicie Państwo tutaj:http://techsat.com.pl